gwarancja

Ograniczona gwarancja

Timeusb.de gwarantuje, że produkt Timeusb będzie wolny od wad w wykonaniu i materiałach w przypadku normalnego użytkowania przez konsumenta w okresie gwarancyjnym określonym w części „Okres gwarancji”.

Niniejsza gwarancja stanowi całość i wyłączne zobowiązania gwarancyjne firmy Timeusb Nie ponosimy żadnej innej odpowiedzialności w związku ze sprzedażą naszych produktów ani nie upoważniamy nikogo do przejęcia takiej odpowiedzialności w naszym imieniu.

Okres gwarancji

Okres gwarancji na produkty Timeusb różni się w zależności od kategorii produktu.

Kategoria produktu
Okres gwarancji
Akumulator LiFePO4
5 lat
Ładowarka akumulatorów AC-DC LiFePO4
2 lata
Listwa zasilająca 12V/24V
1 rok

Okres gwarancji rozpoczyna się zawsze w dniu zakupu przez pierwotnego nabywcę. Do ustalenia daty rozpoczęcia okresu gwarancyjnego wymagany jest dowód zakupu pierwszego zakupu konsumenckiego lub inna odpowiednia dokumentacja dowodowa.

Ważna informacja

(1) Gwarancja na produkt Timeusb jest ograniczona do pierwotnego nabywcy-konsumenta i nie można jej przenieść na kolejnego właściciela.

(2) Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użycia, nadużycia, modyfikacji, uszkodzeń spowodowanych wypadkiem lub użyciem do celów innych niż normalny użytek konsumencki.

Aby uzyskać ograniczoną gwarancję, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta: service.de@timeusbpower.com