Czy baterie litowe mogą wyciekać? Zdradzamy prawdę i wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Können Lithiumbatterien auslaufen? Enthüllung der Wahrheit und Tipps für den sicheren Umgang

Baterie litowe zrewolucjonizowały sposób zasilania naszych urządzeń, od smartfonów po pojazdy elektryczne. Ich niewielkie rozmiary i imponujące możliwości magazynowania energii sprawiły, że stały się niezwykle popularne. Jednakże obawy dotyczące bezpieczeństwa, w szczególności ich skłonności do wycieków, pozostają przedmiotem zainteresowania.

W tym artykule docieramy do sedna rzeczywistości związanej z wyciekami z baterii litowych i przekazujemy cenne wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z nimi.

Czy baterie litowe mogą wyciekać?

Akumulatory litowo-jonowe są ogólnie bezpieczne i charakteryzują się niskim ryzykiem wycieku. Jednakże, jak w przypadku każdej baterii, nadal istnieje niewielkie ryzyko wycieku. Dlatego ważne jest podjęcie środków ostrożności, aby zminimalizować to ryzyko. Ważne jest, aby upewnić się, że napięcie dostarczane przez akumulator jest odpowiednie dla używanego urządzenia i że urządzenie toleruje napięcie akumulatora.

Baterie litowe doskonale nadają się do zasilania urządzeń przez dłuższy czas, a pozostawienie ich podłączonych do sieci przez dłuższy czas nie wpłynie na ich funkcjonalność. W przeciwieństwie do baterii alkalicznych, baterie litowe nie wydzielają gazów pod wpływem wysokiego ciśnienia i wilgoci.

Aby zapobiec wyciekom, konieczne jest prawidłowe obchodzenie się z bateriami litowymi. Powinny być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu, a poziom naładowania akumulatora w momencie przechowywania wynosi od 50 do 70 procent. Ważne jest, aby wybierać sprawdzonych producentów, unikać fizycznego uszkodzenia akumulatorów, używać odpowiednich ładowarek i prawidłowo utylizować uszkodzone akumulatory.

Ogólnie rzecz biorąc, baterie litowe są bezpieczne, jeśli są właściwie używane i pielęgnowane. Ze względu na ich przenośny charakter i niezawodność są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach. W normalnych warunkach są na ogół ciasne.

Co powoduje wyciek baterii litowej?

Akumulatory litowo-jonowe są zwykle projektowane tak, aby były szczelne w normalnych warunkach. Istnieje jednak kilka czynników, które mogą potencjalnie powodować wycieki:

Obrażenia fizyczne

Jeśli akumulator litowo-jonowy zostanie fizycznie uszkodzony, na przykład w wyniku przebicia lub zgniecenia, może nastąpić wyciek. Uszkodzonych baterii nie należy nigdy używać i należy je odpowiednio zutylizować.

Wada fabryczna

W rzadkich przypadkach wady produkcyjne mogą skutkować wadliwymi uszczelkami lub nieprawidłowym montażem akumulatora, co może skutkować wyciekami. Dlatego tak ważne jest, aby wybierać renomowanych producentów i unikać podróbek.

Przeciążenie

Przeładowanie akumulatora litowo-jonowego może spowodować jego niestabilność i potencjalnie wyciek. Aby zapobiec takim sytuacjom, kluczowe znaczenie ma korzystanie z zatwierdzonych ładowarek i unikanie przeładowania.

Narażenie na ekstremalne temperatury

Ekstremalne temperatury, zarówno wysokie, jak i niskie, mogą naruszyć integralność akumulatora i potencjalnie doprowadzić do wycieku. Aby zapewnić ich bezpieczeństwo, ważne jest, aby przechowywać i używać akumulatorów litowo-jonowych w zalecanym zakresie temperatur.

Starzenie się

Z biegiem czasu akumulatory litowo-jonowe mogą osłabić się i utracić zdolność do utrzymywania ładunku. Wraz z wiekiem ryzyko wycieku może wzrosnąć.

Warto zauważyć, że chociaż ryzyko wycieków jest niskie, ważne jest podjęcie środków ostrożności w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka związanego z akumulatorami litowo-jonowymi.

Jak zapobiec wyciekom z baterii litowych?

Aby zapobiec wyciekom z baterii litowych, należy przestrzegać następujących wskazówek:

Wybierz renomowane marki

Kupuj baterie litowe od zaufanych producentów, takich jak Timeusb, którzy mają doświadczenie w produkcji niezawodnych baterii wysokiej jakości.

Właściwe przechowywanie

Przechowuj baterie litowe w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur. Idealna temperatura powinna wynosić od 15 do 25°C (59 do 77°F). Unikaj przechowywania w wilgotnym lub gorącym środowisku.

Zapobiegaj obrażeniom fizycznym

Unikaj upuszczania baterii litowych lub narażania ich na wstrząsy lub obciążenia fizyczne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy baterii i spowodować wyciek.

Używaj odpowiednich ładowarek

Zawsze używaj ładowarki dostarczonej przez producenta akumulatora lub kompatybilnej ładowarki zalecanej dla określonego typu akumulatora. Używanie niekompatybilnych ładowarek może skutkować przeładowaniem, przegrzaniem i możliwym wyciekiem.

Unikaj przeładowania

Nie przeładowuj akumulatorów litowych, ponieważ może to spowodować uwolnienie gazów, rozkład elektrolitu i możliwy wyciek. Po całkowitym naładowaniu akumulatora odłącz go od ładowarki.

Wymień uszkodzone akumulatory

Jeśli zauważysz oznaki uszkodzeń fizycznych, takie jak: B Jeżeli bateria jest pełna lub przecieka, należy ją natychmiast wymienić. Nie próbuj używać ani ładować uszkodzonych baterii.

Przestrzegaj wytycznych dotyczących konkretnego urządzenia

Różne urządzenia mogą mieć specyficzne wymagania dotyczące typu używanej baterii litowej. Wybierając i używając baterii do konkretnych urządzeń lub zastosowań, postępuj zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

Właściwa utylizacja

Wyrzucając baterie litowe, nie wyrzucaj ich do zwykłego kosza na śmieci. Zamiast tego zabierz je do wyznaczonych centrów recyklingu baterii lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii.

Przestrzegając tych środków ostrożności, można zminimalizować ryzyko wycieku i zapewnić bezpieczne użytkowanie baterii litowych.

Możliwe przyczyny wycieków różnych typów baterii litowych

Cylindryczna bateria litowa

W przypadku cylindrycznych baterii litowych dwie główne przyczyny wycieków to nadmierne ciśnienie wewnętrzne i nieodpowiednie opakowanie zewnętrzne.

Proces produkcji baterii

W procesie produkcji baterii następujące problemy mogą spowodować wyciek z baterii:

 • Nieodpowiednie lub wadliwe spawanie obudowy akumulatora i pokrywy, skutkujące nieuszczelnionymi punktami spawów lub pęknięciami spoin.
 • Do uszczelnienia stalowej kulki, która ma szczelnie uszczelnić akumulator, użyto niewłaściwego rozmiaru lub materiału.
 • Luźna lub źle nitowana elektroda dodatnia na nasadce, powodująca szczeliny i niewystarczającą elastyczność uszczelki izolacyjnej, która jest również podatna na korozję i starzenie.

Zużycie baterii

Wyciek może wystąpić podczas użytkowania akumulatora z następujących powodów:

 • Używanie nieoryginalnych akumulatorów o zbyt wysokim napięciu lub prądzie.
 • Częste fizyczne uderzenia akumulatora podczas normalnego użytkowania, które mogą osłabić jego wewnętrzną strukturę.
 • Nietypowe metody ładowania, takie jak przeładowanie lub rozładowanie wysokim prądem, mogą uszkodzić system zabezpieczający akumulator przed wysokim prądem.
 1. Torba na baterię litową

Proces pakowania ma kluczowe znaczenie przy zamykaniu akumulatorów litowych w workach, ponieważ bezpośrednio wpływa na ich wydajność.

Aby zrozumieć główne przyczyny wycieków z baterii litowej, musimy przeanalizować konkretny rodzaj wycieku. Ogólnie przyczyny nieszczelności folii aluminiowo-plastikowej można podzielić na trzy kategorie:

(1) Korozja chemiczna

 • Wilgoć reaguje z elektrolitem i wytwarza HF (kwas fluorowodorowy).
 • HF jest silnie korozyjny i może uszkodzić plastikowe folie aluminiowe, kolektory cieczy i materiały katod.

(2) Korozja elektrochemiczna

 • Wycieki spowodowane reakcjami elektrochemicznymi są początkowo trudne do wykrycia.
 • Z biegiem czasu sytuacja staje się poważniejsza.
 • Ten tryb awarii charakteryzuje się długim opóźnieniem, co może prowadzić do utraty zaufania klientów.
 • Dwa warunki mogą prowadzić do korozji elektrochemicznej:
  • a) Zwarcie jonowe: Pomiędzy warstwą aluminium folii z tworzywa sztucznego a anodą tworzy się kanał zwarcia jonowego.
  • b) Zwarcie elektroniczne: Warstwa aluminiowa folii z tworzywa sztucznego tworzy z anodą elektroniczny kanał zwarciowy.
  • c) Przypadkowy kontakt ucha elektrody ujemnej z warstwą aluminium może również prowadzić do korozji i późniejszego wycieku.

(3) Przyczyny fizyczne

 • Przeładowanie, nadmierne rozładowanie i użytkowanie w wysokiej temperaturze.
 • Ukłucia i uderzenia.
 • Akumulator puchnie.
 • Starzenie się szczeliwa prowadzące do pęknięć uszczelki.

Jak sprawdzić, czy bateria litowa wycieka, czy nie?

Istnieje kilka metod ustalenia, czy bateria litowa wycieka, czy nie:

Oględziny

Sprawdź akumulator pod kątem oznak wycieków, takich jak: B widoczny płyn lub plamy na obudowie baterii. Wyciek może objawiać się proszkową substancją, lepką pozostałością lub nawet zauważalnym wybrzuszeniem.

Zapach

W przypadku wycieku z baterii może pojawić się charakterystyczny zapach chemiczny. Jednak ta metoda może nie być niezawodna, ponieważ niektóre wycieki mogą nie mieć silnego zapachu.

Spadek napięcia

Jeśli masz dostęp do woltomierza, zmierz napięcie akumulatora. Jeśli napięcie jest znacznie niższe od napięcia znamionowego akumulatora, może to wskazywać na wyciek lub uszkodzenie wewnętrzne.

Problemy z wydajnością

Jeśli bateria wycieknie, może to mieć wpływ na jej wydajność. Poszukaj oznak zmniejszonej pojemności, skróconego czasu pracy lub nagłego spadku napięcia podczas użytkowania.

Kontakt ze skórą

Chociaż nie jest to zalecane, przypadkowe dotknięcie cieknącej baterii gołymi rękami może spowodować uczucie pieczenia lub podrażnienie skóry ze względu na żrące chemikalia.

Kroki, które należy wykonać, jeśli wyciek z baterii utrzymuje się

Procedura w przypadku wycieku baterii:

Wycofaj wyciekający akumulator z użytku i zapewnij odpowiednią utylizację, aby uniknąć możliwych szkód dla ludzi i sprzętu. Należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec przedostaniu się wody do komory baterii.

Jeśli akumulator znajduje się na zewnątrz, przykryj go solidną plandeką lub innym odpowiednim materiałem.

Natychmiast wyjmij akumulator i włóż go ponownie do pojazdu, aby chronić inne urządzenia i zapobiec przedostawaniu się wody.

Skontaktuj się z producentem baterii, aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpiecznej i odpowiedzialnej utylizacji wyciekającej baterii.

Jeśli bateria nadal wycieka, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od baterii. Pamiętaj, że wyciekająca bateria może potencjalnie spowodować zagrożenie pożarem lub uwolnienie toksycznych oparów. Zaleca się, aby podczas ładowania lub serwisowania akumulatorów znajdowała się w pobliżu gaśnica.

Radzenie sobie z wyciekającą baterią litową

Jeśli zauważysz wyciek z baterii litowej, szybkie i prawidłowe postępowanie jest niezbędne, aby zminimalizować ryzyko. Oto kroki, które powinieneś wykonać:

 • Bezpieczeństwo przede wszystkim: Załóż rękawice i okulary ochronne, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi z wyciekającym materiałem.
 • Wycofanie z eksploatacji: Bezpiecznie odłącz akumulator od dowolnego urządzenia lub urządzenia, które dostarcza energię. Zapobiegnie to dalszym lub potencjalnym uszkodzeniom.
 • Nie dotykaj rozlanej substancji: Baterie litowo-jonowe zawierają żrące elektrolity, które mogą być szkodliwe dla skóry i oczu. Unikaj bezpośredniego kontaktu i zachowaj środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub wdychaniu.
 • Zaizoluj akumulator: Umieść wyciekający akumulator w niepalnym i szczelnym pojemniku. Jeśli to możliwe, użyj pojemnika przeznaczonego specjalnie do przechowywania akumulatorów lub plastikowej torby z uszczelką, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wycieków.
 • Właściwa utylizacja: Skontaktuj się z lokalnym organem zajmującym się utylizacją odpadów lub wyspecjalizowanym centrum recyklingu baterii, aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpiecznej utylizacji. Baterii litowo-jonowych nigdy nie należy wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci.
 • Unikaj kontaktu z wodą: Nie narażaj wyciekającej baterii na działanie wody lub innych cieczy. Wilgoć może reagować z chemikaliami i powodować dalsze uszkodzenia.
 • Skontaktuj się z producentem: Poinformuj producenta akumulatora o wyciekającym akumulatorze, może on doradzić Ci w sprawie prawidłowej utylizacji oraz udzielić pomocy lub zaleceń.
 • Wyłączenie sprzętu: Jeśli wyciek nie ustąpi lub stanowi zagrożenie dla pobliskiego sprzętu lub sprzętu, ważne jest, aby zainicjować wyłączenie sprzętu i odłączyć urządzenie od akumulatora.
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: Podczas ładowania lub serwisowania akumulatora zawsze miej w pobliżu gaśnicę. W przypadku pożaru lub dymu należy ewakuować teren i natychmiast skontaktować się ze służbami ratunkowymi.

Jak zapobiec wyciekom z baterii litowych?

Aby zapobiec wyciekowi baterii litowych, postępuj zgodnie z poniższymi prostymi środkami ostrożności:

 • Przechowuj baterie litowe w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć ich żywotność i zmniejszyć ryzyko wycieku. Utrzymuj temperaturę w zakresie od 0 do 25 stopni Celsjusza.
 • Unikaj przeładowania akumulatorów, ponieważ może to spowodować wyciek. Używaj ładowarki do akumulatorów litowo-jonowych z wbudowanymi mechanizmami zabezpieczającymi, aby zapobiec przeładowaniu.
 • Regularnie sprawdzaj akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia lub awarii. Natychmiast wymień baterie, które wykazują pęknięcia, dziury lub inne uszkodzenia.
 • Trzymaj baterie litowe z dala od metalowych przedmiotów, aby uniknąć zwarć, które mogą spowodować rozładowanie baterii i potencjalnie spowodować jej wyciek.
 • Użyj odpowiedniego typu baterii, zalecanego dla Twojego urządzenia, aby uniknąć wycieku. Upewnij się, że wybrana bateria litowo-jonowa jest odpowiednia dla Twojego urządzenia.
 • Obchodź się z bateriami ostrożnie i unikaj ich upuszczania lub uszkodzenia, ponieważ może to spowodować wyciek lub uszkodzenie urządzenia.

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta baterii. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, przed wypróbowaniem nieznanych procedur skonsultuj się ze specjalistą. Unikaj kupowania baterii z niepewnych źródeł, ponieważ może to obniżyć ich jakość.

Jaki typ baterii litowej jest najmniej narażony na wycieki?

Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) uważane są za najmniej prawdopodobne źródło wycieków w porównaniu z innymi typami akumulatorów litowych.

Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4 lub LFP) są znane ze swoich doskonałych właściwości bezpieczeństwa. W przypadku akumulatorów LFP ryzyko niestabilności termicznej jest mniejsze, co stanowi główne zagrożenie bezpieczeństwa w przypadku innych typów akumulatorów litowych. Chociaż akumulatory LFP są ogólnie uważane za bezpieczniejsze i mniej podatne na wycieki, należy pamiętać, że żaden akumulator nie jest całkowicie odporny na awarie lub wycieki.

Akumulatory LFP wykorzystują materiał katodowy z fosforanu żelaza, który jest bardziej stabilny w porównaniu do innych typów akumulatorów litowych. Ta stabilność pomaga zminimalizować ryzyko wycieków i niestabilności termicznej. Dodatkowo akumulatory LFP mają szerszy zakres temperatur pracy i dłuższą żywotność w porównaniu do innych akumulatorów litowych, co czyni je popularnym wyborem do zastosowań, w których priorytetem jest bezpieczeństwo i trwałość.

Timeusb oferuje wysokiej jakości akumulatory głębokiego rozładowania LiFePO4 o cyklu życia do 4000-15000 i żywotności 10 lat.

Dowiedz się więcej recenzji Timeusb.

Wnioski

Chociaż prawdą jest, że niektóre typy baterii litowych mogą w pewnych okolicznościach wyciekać, w przypadku akumulatorów LiFePO4 wycieki są rzadkie ze względu na ich naturalną stabilność i bezpieczeństwo. Wybierając renomowanych producentów, prawidłowo przechowując akumulatory, unikając uszkodzeń fizycznych i stosując odpowiednie ładowarki, można znacznie zmniejszyć ryzyko wycieków oraz zapewnić bezpieczne i niezawodne użytkowanie akumulatorów litowych. Zawsze traktuj bezpieczeństwo podczas obchodzenia się z akumulatorem i postępuj zgodnie z wytycznymi producenta, aby czerpać korzyści z jego stosowania.