Czy całkowite rozładowanie akumulatora litowo-jonowego? jest szkodliwe?

Ist es schädlich, eine Lithium-Ionen-Batterie vollständig zu entladen?

Akumulatory litowo-jonowe, powszechnie znane jako akumulatory litowo-jonowe, są powszechnie stosowane w zestawach do zasilania energią słoneczną i służą jako doskonałe źródła zasilania dla paneli słonecznych, akumulatorów rekreacyjnych do pojazdów kempingowych i akumulatorów do silników do trolingu. Nadają się również do obsługi narzędzi podczas konserwacji energii słonecznej. Baterie te charakteryzują się niskimi wymaganiami konserwacyjnymi, wysoką wydajnością i długą żywotnością.

Często zadawanym pytaniem jest, czy całkowite rozładowanie akumulatora litowo-jonowego jest szkodliwe. W tym artykule szczegółowo zbadamy tę kwestię, zapewnimy jasne zrozumienie skutków całkowitego rozładowania akumulatorów litowo-jonowych i zaproponujemy najlepsze praktyki dotyczące ich optymalnego użytkowania i konserwacji.

Informacje o cyklach ładowania

Cykl ładowania to proces, podczas którego akumulator jest ładowany od stanu rozładowania do stanu pełnego naładowania, a następnie ponownie rozładowywany. Na przykład, jeśli wykorzystasz połowę pojemności akumulatora, a następnie naładujesz go do pełna, liczy się to jako połowa cyklu ładowania.

W przypadku akumulatorów litowo-jonowych cykl ładowania jest zwykle mierzony od 0% do 100% naładowania. Należy pamiętać, że każdy pełny cykl ładowania akumulatora przyczynia się do ogólnego spadku jego pojemności w miarę upływu czasu. Degradację tę często mierzy się liczbą cykli ładowania, przez które może przejść akumulator, zanim jego pojemność znacząco spadnie.

Czy całkowite rozładowanie akumulatora litowo-jonowego jest szkodliwe?

Generalnie nie zaleca się całkowitego rozładowywania akumulatora litowo-jonowego. Całkowite rozładowanie akumulatora litowo-jonowego może spowodować nieodwracalne uszkodzenia i skrócić jego całkowitą żywotność. Baterie litowo-jonowe są zaprojektowane do pracy w określonym zakresie napięcia. Całkowite rozładowanie może spowodować spadek napięcia poniżej bezpiecznego progu, co może prowadzić do problemów, takich jak degradacja ogniwa, utrata pojemności, a nawet zagrożenia bezpieczeństwa.

Aby przedłużyć żywotność akumulatorów litowo-jonowych, w miarę możliwości należy unikać całkowitego ich rozładowania. Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, laptopy i baterie litowe Timeusb o głębokim cyklu, ma wbudowane systemy zarządzania baterią, które zapobiegają całkowitemu rozładowaniu baterii. Zaleca się ładowanie urządzeń, zanim osiągną krytycznie niski poziom naładowania baterii, aby zapewnić trwałość i wydajność baterii litowo-jonowej.

Baterie litowe LiFePO4 o głębokim cyklu Timeusb mają żywotność 4000 cykli przy 100% rozładowaniu bez wpływu na wydajność baterii. W takim stanie akumulator może służyć przez 10 lat. Jeśli jednak akumulator nie zostanie całkowicie rozładowany, będzie miał dłuższą żywotność.

Akumulator litowy Timeusb 12V 140Ah z zabezpieczeniem przed niską temperaturą

Ładunek głębinowy vs. Opłata ryczałtowa

Głębokie i płytkie ładowanie odnoszą się do głębokości rozładowania podczas korzystania z akumulatorów, zwłaszcza akumulatorów litowo-jonowych.

  • Głębokie ładowanie: Dzieje się tak, gdy akumulator jest znacznie rozładowany przed ponownym ładowaniem. W przypadku akumulatorów litowo-jonowych głębokie ładowanie oznacza rozładowywanie akumulatora do stosunkowo niskiego poziomu pojemności, na przykład 20% lub mniej, przed ponownym ładowaniem. Głębokie ładowanie może spowodować większe obciążenie akumulatora, potencjalnie powodując jego szybszą degradację w miarę upływu czasu.
  • Ładowanie bez ładowania: Jednakże przy ładowaniu bez ładowania akumulator jest ładowany, jeśli został tylko częściowo rozładowany. W przypadku akumulatorów litowo-jonowych może to oznaczać ładowanie akumulatora, gdy jego pojemność wynosi 50% lub więcej. Ładowanie płaskie ogólnie mniej obciąża akumulator i może przyczynić się do wydłużenia jego ogólnej żywotności.

Bateria litowa wytrzymuje zazwyczaj od 300 do 500 cykli ładowania. Zakładając, że pełne rozładowanie skutkuje pojemnością Przy każdorazowym wykorzystaniu połowy pojemności akumulatory te można ładować od 600 do 1000 razy, a przy każdorazowym wykorzystaniu 1/8 pojemności można je ładować od 2400 do 4000 razy.

A Litowa bateria litowa Timeusb LiFePO4 o głębokim cyklu wytrzymuje 4000 cykli po rozładowaniu do 100% swojej pojemności. Przy każdorazowym wykorzystaniu połowy pojemności akumulator Timeusb można naładować 8000 razy, a przy każdorazowym wykorzystaniu 1/8 pojemności można go naładować 32000 razy.

W rezultacie liczba ładowań baterii litowej jest nieprzewidywalna, jeśli ładowanie odbywa się losowo. Zasadniczo, niezależnie od sposobu ładowania baterii litowej, zawsze doda ona w sumie moc od 300X do 500X. Można zatem stwierdzić, że żywotność baterii litowej jest proporcjonalna do całkowitego naładowania baterii, a nie liczby ładowań. Zarówno głębokie rozładowanie, jak i płytkie ładowanie mają podobny wpływ na żywotność baterii litowej.

Akumulatory litowe czerpią większe korzyści z płaskiego rozładowania i płaskiego ładowania. Głębokie rozładowanie akumulatorów litowych wymagane jest tylko wtedy, gdy moduł zasilający urządzenia jest skalibrowany pod kątem akumulatorów litowo-jonowych. Dlatego urządzenia zasilane litowo-jonowo nie są ograniczone tym procesem i można je ładować w dowolnym momencie bez wpływu na żywotność baterii.

Ładowanie w płytkich cyklach zostało zaprojektowane w taki sposób, aby akumulatory zapewniały krótkie impulsy energii i nie mogły być używane przez dłuższy czas, zanim nie zostaną w pełni naładowane. Głębokie rozładowanie gwarantuje, że bateria wytrzyma długotrwałe użytkowanie, osiągając poziom rozładowania znacznie poniżej 50%, zanim będzie konieczne ponowne naładowanie.

Należy pamiętać, że akumulatory o płaskim cyklu nie lubią być rozładowywane przez długi czas. Aby zadbać o akumulator rozładunkowy i przedłużyć jego żywotność, należy zainstalować obwód kontroli rozładowania, który wyłączy akumulator, gdy zostanie on rozładowany do około 50% i naładuje go tak szybko, jak to możliwe. Ponadto inteligentny monitor ładowania/rozładowania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania funkcjonalności akumulatora o głębokim lub płytkim cyklu.

Jak pamięć wpływa na żywotność baterii?

Ze względu na minimalną utratę pojemności podczas spoczynku w porównaniu z innymi typami akumulatorów, akumulatory litowo-jonowe należą do najwygodniejszych opcji magazynowania energii słonecznej. Jest to szczególnie korzystne w scenariuszach, w których energia słoneczna jest rzadko wykorzystywana, np. w domu letniskowym, dzięki niskiemu wskaźnikowi samorozładowania.

Sposób przechowywania baterii może znacząco wpłynąć na jej żywotność. Oto kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

1. Temperatura: Wysokie temperatury mogą przyspieszyć degradację materiałów baterii i prowadzić do krótszej żywotności. Podobnie przechowywanie akumulatorów w bardzo niskich temperaturach może mieć wpływ na ich wydajność. Aby zachować zdrowie, akumulatory najlepiej przechowywać w umiarkowanych temperaturach.

2. Stan naładowania: Przechowywanie akumulatorów w pełni naładowanych lub całkowicie rozładowanych przez dłuższy czas może niekorzystnie wpłynąć na ich żywotność. W idealnej sytuacji akumulatory litowo-jonowe powinny być przechowywane na poziomie około 50%, aby zminimalizować degradację.

3. Wilgoć: Nadmierna wilgoć może powodować korozję i uszkodzenie wewnętrznych elementów akumulatora. Przechowywanie akumulatorów w suchym środowisku jest ważne dla ich trwałości.

4. Ochrona przed uszkodzeniami fizycznymi: Ochrona akumulatorów przed uszkodzeniami fizycznymi, takimi jak wstrząsy lub zgniecenia, ma kluczowe znaczenie. Wszelkie uszkodzenia fizyczne mogą naruszyć integralność akumulatora i skrócić jego żywotność.

5. Zabezpieczenie przed zwarciem: Przechowywanie akumulatorów w sposób zapobiegający przypadkowym zwarciom jest ważne dla bezpieczeństwa i utrzymania dobrego stanu akumulatora.

6. Unikanie długotrwałego braku aktywności: Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, może nastąpić samorozładowanie i zmiany chemiczne, które mogą mieć wpływ na jego zdolność do utrzymywania ładunku.

Podsumowując, warunki przechowywania odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu żywotności baterii. Prawidłowe przechowywanie obejmuje utrzymywanie umiarkowanych temperatur, przechowywanie w odpowiednim stanie naładowania, zabezpieczanie przed uszkodzeniami fizycznymi i zwarciami oraz unikanie długotrwałego bezczynności. Przestrzeganie tych wskazówek może pomóc zmaksymalizować żywotność i wydajność baterii.

Jak utrzymać dobry stan baterii litowo-jonowej

Ważne jest, aby wiedzieć, jak utrzymać dobry stan akumulatorów litowych podczas ładowania. „Żywotność baterii” odnosi się do czasu, przez który urządzenie może działać, zanim będzie wymagało ponownego naładowania, natomiast „żywotność baterii” oznacza czas, po upływie którego konieczna będzie wymiana baterii. Łączne działania wykonywane na urządzeniu mają znaczący wpływ na żywotność i żywotność baterii. Niezależnie od sposobu użytkowania, istnieją sposoby na oszczędzanie baterii.

Wydłużanie żywotności baterii zmniejsza wpływ produkcji nowych baterii na gospodarkę i środowisko, w tym zużycie surowców, wpływ na górnictwo, emisję gazów cieplarnianych i utylizację zużytych baterii.

Ważne jest, aby zrozumieć nie tylko, co utrzymuje aktualny poziom naładowania akumulatora, ale także, jak prawidłowo dbać o akumulator, co jest równie ważne. Dzięki temu akumulator będzie działał efektywniej. Oto kilka wskazówek, jak zachować dobry stan akumulatorów litowo-jonowych:

1. Stosuj cykle wyładowań częściowych

Akumulatorów litowo-jonowych nie należy całkowicie rozładowywać i często ładować (głębokie rozładowanie). Użycie jedynie 20% lub 30% pojemności akumulatora przed ponownym ładowaniem znacznie wydłuży jego żywotność. Pięć do dziesięciu płytkich cykli rozładowania odpowiada w przybliżeniu pełnemu cyklowi rozładowania.

2. Unikaj wysokich prądów ładowania i rozładowywania

Wysokie prądy ładowania i rozładowywania skracają żywotność baterii, ponieważ powodują duże obciążenie baterii.

3. Unikaj bardzo głębokich wyładowań

Bardzo głębokie rozładowania mogą nieodwracalnie uszkodzić akumulator litowo-jonowy, potencjalnie powodując wewnętrzne zwarcie, czyniąc akumulator bezużytecznym i niebezpiecznym.

4. Ogranicz temperaturę akumulatora

Minimalizacja ekstremalnych temperatur akumulatora, zwłaszcza unikanie ładowania poniżej 0°C, poprawia jego stan. Ładowanie w temperaturach poniżej zera może sprzyjać osadzaniu się metalu, co może spowodować wewnętrzne zwarcie, powodując niestabilność i zagrożenie akumulatora.

5. Unikaj ładowania akumulatorów litowych do 100% pojemności

Obniżenie napięcia rezerwowego może wydłużyć cykl i żywotność akumulatora kosztem pojemności. Spadek napięcia pływakowego od 100 do 300 mV może wydłużyć żywotność cyklu od 2 do 5 razy lub więcej.

6. Unikaj przeładowania

Przeładowanie może przyspieszyć nieodwracalną utratę pojemności i spowodować wewnętrzne metalowe poszycie, co może prowadzić do wewnętrznego zwarcia, przegrzania i niestabilności.

7. Unikaj wysokiej wilgotności

Przechowywanie lub używanie akumulatorów litowo-jonowych w środowisku o dużej wilgotności może mieć wpływ na żywotność i wydajność akumulatorów.

8. Użyj odpowiedniej ładowarki akumulatora

Napięcie podtrzymujące i mechanizm zakończenia ładowania ładowarki akumulatorów odgrywają ważną rolę w wydłużaniu żywotności akumulatorów. Ładowarki o niższym napięciu sieciowym mogą wydłużyć żywotność baterii. Ładowarki wykorzystujące techniki uzupełniania minimalnego prądu ładowania mogą również wydłużyć żywotność baterii.

Korzystanie z ładowarki przeznaczonej do akumulatorów litowo-jonowych może pomóc w dostosowaniu ładowania i ograniczeniu uszkodzeń akumulatora. Najlepszym rozwiązaniem będzie ładowarka dołączona do akumulatora. Oto zalecane napięcie ładowania.

Ładowarki akumulatorów litowych Timeusb LiFePO4 zostały zaprojektowane do prawidłowego ładowania akumulatorów litowych i zapewniają wielostopniową ochronę przed nadmierną temperaturą, odwrotną polaryzacją, zwarciem na wyjściu, nadmiernym prądem wyjściowym i przepięciem.

Wniosek

Podsumowując, całkowite rozładowanie akumulatora litowo-jonowego może mieć szkodliwy wpływ na jego ogólny stan i wydajność. Rozumiejąc skutki głębokiego rozładowania i postępując zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi użytkowania i konserwacji akumulatorów, użytkownicy mogą przedłużyć żywotność akumulatorów litowo-jonowych i zoptymalizować ich wydajność. Ostatecznie, wdrażając te praktyki, użytkownicy mogą mieć pewność, że ich urządzenia i systemy zasilane bateriami litowo-jonowymi będą nadal działać niezawodnie i wydajnie przez wiele lat.

Postępując zgodnie z tymi wytycznymi, użytkownicy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące użytkowania i konserwacji akumulatorów litowo-jonowych, maksymalizując w ten sposób ich żywotność i wydajność.

Ten artykuł stanowi kompleksowy przewodnik pomagający zrozumieć skutki całkowitego rozładowania akumulatorów litowo-jonowych i zawiera praktyczne zalecenia dla użytkowników dotyczące utrzymywania dobrego stanu źródła zasilania swoich urządzeń.