Kunnen lithiumbatterijen lekken? De waarheid onthullen en tips voor veilig gebruik

Können Lithiumbatterien auslaufen? Enthüllung der Wahrheit und Tipps für den sicheren Umgang

Lithiumbatterijen hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we onze apparaten van stroom voorzien, van smartphones tot elektrische voertuigen. Hun compacte formaat en indrukwekkende energieopslagmogelijkheden hebben ze ongelooflijk populair gemaakt. Zorgen over de veiligheid, en vooral de neiging tot lekken, blijven echter een onderwerp van belangstelling.

In dit artikel gaan we dieper in op de realiteit van lekkende lithiumbatterijen en geven we u waardevolle tips voor veilig gebruik.

Kunnen lithiumbatterijen lekken?

Lithium-ionbatterijen zijn over het algemeen veilig en hebben een laag risico op lekkage. Zoals bij elke batterij bestaat er echter nog steeds een klein risico op lekkage. Daarom is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen om dit risico te minimaliseren. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de door de batterij geleverde spanning geschikt is voor het gebruikte apparaat en dat het apparaat de spanning van de batterij kan verdragen.

Lithiumbatterijen zijn ideaal om apparaten gedurende langere tijd van stroom te voorzien, en als ze voor langere tijd op het lichtnet aangesloten blijven, heeft dit geen invloed op de functionaliteit ervan. In tegenstelling tot alkalibatterijen stoten lithiumbatterijen geen gas uit wanneer ze worden blootgesteld aan hoge druk en vochtigheid.

Om lekkage te voorkomen is een juiste omgang met lithiumbatterijen noodzakelijk. Ze moeten op een droge en koele plaats worden bewaard met een laadniveau tussen 50 en 70 procent. Het is belangrijk om betrouwbare fabrikanten te kiezen, fysieke schade aan de batterijen te voorkomen, geschikte opladers te gebruiken en beschadigde batterijen op de juiste manier weg te gooien.

Over het algemeen zijn lithiumbatterijen veilig in gebruik als ze op de juiste manier worden gebruikt en onderhouden. Vanwege hun draagbare karakter en betrouwbaarheid worden ze veel gebruikt in verschillende toepassingen. Onder normale omstandigheden zijn ze over het algemeen krap.

Wat veroorzaakt het lekken van een lithiumbatterij?

Lithium-ionbatterijen zijn over het algemeen ontworpen om onder normale omstandigheden lekvrij te zijn. Er zijn echter enkele factoren die mogelijk lekkages kunnen veroorzaken:

Fysieke schade

Als een lithium-ionbatterij fysiek wordt beschadigd, bijvoorbeeld doordat deze wordt doorboord of verpletterd, kan lekkage optreden. Beschadigde batterijen mogen nooit worden gebruikt en moeten op de juiste manier worden weggegooid.

Fabrieksfout

In zeldzame gevallen kunnen fabricagefouten resulteren in defecte afdichtingen of een onjuiste montage van de batterij, met lekkages tot gevolg. Daarom is het belangrijk om gerenommeerde fabrikanten te kiezen en namaakproducten te vermijden.

Overbelasting

Het overladen van een lithium-ionbatterij kan ervoor zorgen dat deze instabiel wordt en mogelijk gaat lekken. Om dergelijke situaties te voorkomen, is het gebruik van goedgekeurde opladers en het vermijden van overladen van cruciaal belang.

Blootstelling aan extreme temperaturen

Extreme temperaturen, zowel hoge als lage, kunnen de integriteit van de batterij in gevaar brengen en mogelijk tot lekkage leiden. Om hun veiligheid te garanderen, is het belangrijk om lithium-ionbatterijen binnen het aanbevolen temperatuurbereik op te slaan en te gebruiken.

Veroudering

Naar verloop van tijd kunnen lithium-ionbatterijen zwakker worden en hun vermogen verliezen om hun lading vast te houden. Naarmate u ouder wordt, kan het risico op lekkage toenemen.

Het is vermeldenswaard dat, hoewel het risico op lekken laag is, het belangrijk is om voorzorgsmaatregelen te nemen om de potentiële risico's die gepaard gaan met lithium-ionbatterijen te minimaliseren.

Hoe voorkom je dat lithiumbatterijen lekken?

Om te voorkomen dat lithiumbatterijen lekken, moet u deze richtlijnen volgen:

Kies gerenommeerde merken

Koop lithiumbatterijen van vertrouwde fabrikanten zoals Timeusb, die een staat van dienst hebben in het produceren van hoogwaardige en betrouwbare batterijen.

Goede opslag

Bewaar lithiumbatterijen op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen. Idealiter zou de temperatuur tussen 15 en 25°C (59 en 77°F) moeten zijn. Vermijd opslag in vochtige of warme omgevingen.

Voorkom lichamelijk letsel

Laat lithiumbatterijen niet vallen en stel ze niet bloot aan schokken of fysieke belasting, aangezien dit de batterijbehuizing kan beschadigen en lekkage kan veroorzaken.

Gebruik geschikte opladers

Gebruik altijd de oplader die is geleverd door de batterijfabrikant of een compatibele oplader die wordt aanbevolen voor het specifieke batterijtype. Het gebruik van incompatibele opladers kan leiden tot overladen, oververhitting en mogelijk lekkage.

Voorkom overladen

Overlaad lithiumbatterijen niet, aangezien dit kan leiden tot het vrijkomen van gassen, het afbreken van de elektrolyt en mogelijke lekkage. Zodra de batterij volledig is opgeladen, koppelt u deze los van de oplader.

Vervang beschadigde batterijen

Als u tekenen van fysieke schade opmerkt, zoals: B Als de batterij vol is of lekt, vervang deze dan onmiddellijk. Probeer geen beschadigde batterijen te gebruiken of op te laden.

Volg apparaatspecifieke richtlijnen

Verschillende apparaten kunnen specifieke eisen stellen aan het type lithiumbatterij dat moet worden gebruikt. Volg bij het selecteren en gebruiken van batterijen voor specifieke apparaten of toepassingen de richtlijnen en aanbevelingen van de fabrikant.

Juiste verwijdering

Gooi lithiumbatterijen niet bij het gewone afval als u ze weggooit. Breng ze in plaats daarvan naar aangewezen batterijrecyclingcentra of volg de plaatselijke voorschriften voor het weggooien van batterijen.

Door deze voorzorgsmaatregelen te volgen, kunt u het risico op lekkage minimaliseren en een veilig gebruik van lithiumbatterijen garanderen.

De mogelijke redenen voor het lekken van verschillende soorten lithiumbatterijen

Cilindrische lithiumbatterij

Voor cilindrische lithiumbatterijen zijn de twee belangrijkste redenen voor lekken een overmatige interne druk en een ontoereikende externe verpakking.

Batterijproductieproces

Tijdens het fabricageproces van de batterij kunnen de volgende problemen batterijlekkage veroorzaken:

 • Onvoldoende of gebrekkig lassen van de batterijbehuizing en het deksel, met als gevolg niet-afgedichte laspunten of scheuren in de lassen.
 • Er is een onjuist formaat of ongeschikt materiaal gebruikt voor de stalen afdichtingsbal die de batterij goed moet afdichten.
 • Losse of slecht geklonken positieve elektrode op de dop, resulterend in gaten en onvoldoende elasticiteit van de isolerende pakking, die ook gevoelig is voor corrosie en veroudering.

Batterijverbruik

Er kan om de volgende redenen lekkage optreden tijdens het gebruik van de batterij:

 • Gebruik van niet-originele batterijen met een te hoge spanning of stroom.
 • Regelmatige fysieke impact op de batterij tijdens normaal gebruik, waardoor de interne structuur kan verzwakken.
 • Ongebruikelijke oplaadmethoden, zoals overladen of hoge stroomontlading, kunnen het hogestroombeveiligingssysteem van de batterij beschadigen.
 1. Lithiumbatterijtas

Het verpakkingsproces is cruciaal voor het verzegelen van lithiumbatterijen in zakken, omdat het de prestaties ervan rechtstreeks beïnvloedt.

Om de belangrijkste oorzaken van lekkage van lithiumbatterijen te begrijpen, moeten we het specifieke type lekkage analyseren. Over het algemeen kunnen de oorzaken van lekkages van aluminium-kunststoffolie in drie categorieën worden verdeeld:

(1) Chemische corrosie

 • Vocht reageert met de elektrolyt en produceert HF (fluorwaterstofzuur).
 • HF is zeer corrosief en kan de aluminium kunststoffolies, vloeistofcollectoren en kathodematerialen beschadigen.

(2) Elektrochemische corrosie

 • Lekkages veroorzaakt door elektrochemische reacties zijn in eerste instantie moeilijk te detecteren.
 • Na verloop van tijd wordt het ernstiger.
 • Deze foutmodus heeft een lange latentie, wat kan leiden tot verlies van klantvertrouwen.
 • Twee omstandigheden kunnen tot elektrochemische corrosie leiden:
  • a) Ionenkortsluiting: Er vormt zich een ionenkortsluitingskanaal tussen de aluminiumlaag van de aluminium plastic film en de anode.
  • b) Elektronische kortsluiting: De aluminiumlaag van de aluminium kunststoffilm vormt een elektronisch kortsluitkanaal met de anode.
   c) Onbedoeld contact tussen het oor van de negatieve elektrode en de aluminiumlaag kan ook leiden tot corrosie en daaropvolgende lekkage.

(3) Fysieke redenen

 • Overladen, overmatig ontladen en gebruik bij hoge temperaturen.
 • Prikjes en stoten.
 • Batterij zwelt op.
 • Veroudering van de kit, wat leidt tot scheuren in de afdichting.

Hoe weet ik of een lithiumbatterij lekt of niet?

Er zijn een paar methoden om te bepalen of een lithiumbatterij lekt of niet:

Visuele inspectie

Controleer de batterij op tekenen van lekkage, zoals: B zichtbare vloeistof of vlekken op de batterijhouder. Een lek kan verschijnen als een poederachtige substantie, een kleverig residu of zelfs een opvallende bobbel.

Geur

Als de batterij lekt, kan er een karakteristieke chemische geur ontstaan. Deze methode is echter mogelijk niet betrouwbaar omdat sommige lekken mogelijk geen sterke geur hebben.

Spanningsverlies

Als u toegang heeft tot een voltmeter, meet dan de spanning van de batterij. Als de spanning aanzienlijk lager is dan de nominale spanning van de batterij, kan dit duiden op een lek of interne schade.

Prestatieproblemen

Als de batterij lekt, kan dit de prestaties beïnvloeden. Let op tekenen van verminderde capaciteit, kortere looptijd of een plotselinge spanningsdaling tijdens gebruik.

Contact met de huid

Hoewel het niet wordt aanbevolen, kan het per ongeluk aanraken van een lekkende batterij met blote handen een branderig gevoel of huidirritatie veroorzaken als gevolg van de agressieve chemicaliën.

Stappen die u moet volgen als de batterij blijft lekken

Procedure bij batterijlekkage:

Stel de lekkende batterij buiten gebruik en zorg voor een correcte afvoer om mogelijke schade aan mensen of apparatuur te voorkomen. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat er water in het batterijcompartiment terechtkomt.

Als de batterij zich buiten bevindt, dek deze dan veilig af met een stevig zeildoek of ander geschikt materiaal.

Laat de batterij onmiddellijk verwijderen en vervangen in een voertuig om andere apparaten te beschermen en het binnendringen van water te voorkomen.

Neem contact op met de batterijfabrikant voor instructies over hoe u de lekkende batterij veilig en verantwoord kunt weggooien.

Als de batterij blijft lekken, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en koppel het los van de batterij. Houd er rekening mee dat een lekkende batterij mogelijk brandgevaar of het vrijkomen van giftige dampen kan veroorzaken. Het wordt aanbevolen om een ​​brandblusser in de buurt te hebben tijdens het opladen of onderhouden van accu's.

Omgaan met een lekkende lithiumbatterij

Als u een lekkende lithiumbatterij tegenkomt, is een snelle en juiste afhandeling essentieel om het risico te minimaliseren. Dit zijn de stappen die u moet nemen:

 • Veiligheid eerst: Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril om direct contact met het lekkende materiaal te voorkomen.
 • Ontmanteling: Koppel de batterij veilig los van elk apparaat of apparaat dat stroom levert. Dit voorkomt verdere schade of potentiële schade.
 • Raak de gemorste stof niet aan: Lithium-ionbatterijen bevatten bijtende elektrolyten die schadelijk kunnen zijn voor huid en ogen. Vermijd direct contact en neem voorzorgsmaatregelen om accidentele inname of inademing te voorkomen.
 • Isoleer de batterij: Plaats de lekkende batterij in een onbrandbare en lekvrije container. Gebruik indien mogelijk een container die speciaal is ontworpen voor het opbergen van batterijen of een plastic zak met een afdichting om te voorkomen dat lekken zich verspreiden.
 • Juiste verwijdering: Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsinstantie of een speciaal batterijrecyclingcentrum voor instructies voor veilige verwijdering. Lithium-ionbatterijen mogen nooit in gewone vuilnisbakken worden gegooid.
 • Vermijd contact met water: Stel de lekkende batterij niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Vocht kan reageren met de chemicaliën en verdere schade veroorzaken.
 • Neem contact op met de fabrikant: Informeer de batterijfabrikant over de lekkende batterij. Zij kunnen u adviseren over de juiste afvoer en hulp of aanbevelingen geven.
 • Uitschakeling van apparatuur: Als het lek aanhoudt of een bedreiging vormt voor nabijgelegen apparatuur of apparatuur, is het belangrijk om de apparatuur uit te schakelen en het apparaat los te koppelen van de batterij.
 • Brandveiligheid: Zorg ervoor dat u altijd een brandblusser in de buurt heeft wanneer u de batterij oplaadt of er onderhoud aan uitvoert. In geval van brand of rook dient u het gebied te evacueren en onmiddellijk contact op te nemen met de hulpdiensten.

Hoe voorkom je dat lithiumbatterijen lekken?

Volg deze eenvoudige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat uw lithiumbatterijen gaan lekken:

 • Bewaar lithiumbatterijen op een droge en koele plaats om hun levensduur te verlengen en het risico op lekkage te verminderen. Houd de temperatuur tussen 0 en 25 graden Celsius.
 • Vermijd het overladen van de batterijen, aangezien dit tot lekkage kan leiden. Gebruik een lithium-ionbatterijlader met ingebouwde veiligheidsmechanismen om overladen te voorkomen.
 • Controleer uw batterijen regelmatig op tekenen van schade of defecten. Vervang onmiddellijk alle batterijen die barsten, gaten of andere schade vertonen.
 • Houd uw lithiumbatterijen uit de buurt van metalen voorwerpen om kortsluiting te voorkomen waardoor de batterij kan ontladen en mogelijk kan gaan lekken.
 • Gebruik het juiste batterijtype dat wordt aanbevolen voor uw apparaat om lekkage te voorkomen. Zorg ervoor dat de lithium-ionbatterij die u kiest geschikt is voor uw specifieke apparaat.
 • Ga voorzichtig om met uw batterijen en voorkom dat u ze laat vallen of beschadigen, aangezien dit kan leiden tot lekkage of schade aan uw apparaat.

Volg altijd de instructies en richtlijnen van de batterijfabrikant. Als u twijfels of vragen heeft, raadpleeg dan een deskundige voordat u onbekende procedures probeert. Koop geen batterijen van onbetrouwbare bronnen, omdat dit de kwaliteit kan aantasten.

Welk type lithiumbatterij lekt het minst?

Lithium-ijzerfosfaatbatterijen (LiFePO4) worden beschouwd als de minst waarschijnlijke bron van lekkage in vergelijking met andere typen lithiumbatterijen.

Lithium-ijzerfosfaatbatterijen (LiFePO4 of LFP) staan ​​bekend om hun uitstekende veiligheidseigenschappen. LFP-batterijen hebben minder kans op thermische overstroming, wat een groot veiligheidsrisico is bij andere typen lithiumbatterijen. Hoewel LFP-batterijen over het algemeen als veiliger worden beschouwd en minder gevoelig zijn voor lekkage, is het belangrijk op te merken dat geen enkele batterij volledig immuun is voor storingen of lekkage.

LFP-batterijen maken gebruik van ijzerfosfaatkathodemateriaal, dat stabieler is in vergelijking met andere typen lithiumbatterijen. Deze stabiliteit helpt het risico op lekkages en thermische overstroming te minimaliseren. Bovendien hebben LFP-batterijen een groter bedrijfstemperatuurbereik en een langere levensduur in vergelijking met andere lithiumbatterijen, waardoor ze een populaire keuze zijn voor toepassingen waarbij veiligheid en een lange levensduur prioriteit hebben.

Timeusb biedt hoogwaardige LiFePO4 deep-cycle-batterijen met een levenscyclus tot 4000-15000 en een levensduur van 10 jaar.

Ontdek meer recensies van Timeusb.

Conclusie

Hoewel het waar is dat sommige typen lithiumbatterijen onder bepaalde omstandigheden kunnen lekken, zijn lekken zeldzaam bij LiFePO4-batterijen vanwege hun inherente stabiliteit en veiligheidskenmerken. Door gerenommeerde fabrikanten te kiezen, batterijen op de juiste manier op te slaan, fysieke schade te vermijden en geschikte opladers te gebruiken, kunt u het risico op lekken aanzienlijk verminderen en een veilig en betrouwbaar gebruik van lithiumbatterijen garanderen. Geef altijd prioriteit aan veiligheid bij het hanteren van een batterij en volg de richtlijnen van de fabrikant om van de voordelen te profiteren die deze bieden.